The Ledge

ICT-ondersteuning voor de social profit

Wij bieden u een professionele begeleiding aan om een betaalbaar ICT-project te realiseren. Een uitgebreide data-analyse vormt de basis om een oplossing op maat uit te werken. Hierbij maken we gebruik van Open Source technologieën (zowel gratis als betalende modules).

Deze benadering maakt het mogelijk om een project af te stemmen op uw individuele vragen en behoeften. De vrije toegang tot het bronnenmateriaal geeft ook de garantie dat bij nieuwe ontwikkelingen of een omschakeling naar andere technologieën, de bestaande gegevens makkelijk kunnen worden gerecupereerd.

Onze begeleiding is erop gericht dat u meer werktijd kan vrijmaken voor de basisopdracht binnen de social profit: de begeleiding van de cliënt.

Perhaps the task of converting knowledge into a form fit for transmission is,
after all, the final step in our codification of knowledge.
(J. Bruner)

Geschiedenis

Na een jarenlange werkervaring binnen de welzijnssector - meer specifiek de begeleiding van personen met een handicap - stapte ik over naar de ICT-wereld. In een eerste fase als VTO-medewerker. Vorming, training en opleiding waren de uitdaging. In de praktijk kwam daar ook heel wat redactiewerk bij kijken. Handleidingen en cursusmateriaal zijn nu eenmaal onontbeerlijk.

Om dat materiaal bereikbaar en bruikbaar te houden begon al snel een zoektocht naar aangepaste technologieën. De standaard WordPerfect- (jawel!!) en Word-bestanden voldeden daarbij niet aan de verwachtingen. De opkomende webtechnologie bood betere perspectieven. En uiteindelijk werd mijn werkterrein steeds technischer van aard.

Op die manier rolde ik als het ware in het CMS wereldje. Eerst via gewone HTML-teksten, al snel volgde de CSS-logica en uiteindelijk kwamen we uit bij de database. Dit alles opende onverwachte perspectieven om handleidingen effectief en op efficiënte wijze aan de eindgebruiker aan te bieden.

Toen ik enkele jaren later als orthopedagoog terugkeerde naar de oude liefde - de zorgsector - gaf dit de mogelijkheid om de ontluikende informatisering mee uit te bouwen en een eerste intranet toepassing uit te werken.

De beperkte financiële mogelijkheden binnen de sector en de principiële emancipatorische benadering die we aanhielden binnen het tehuis voor werkenden, leidden ons als vanzelfsprekend naar de bestaande open source mogelijkheden om een dossierprogramma uit te werken.

Om een lang verhaal kort te maken. Niet iedereen was overtuigd van de mogelijkheden die deze aanpak bood en toen ook het maatschappelijke klimaat wijzigde en 'emanciperend' werken eerder verdacht dan wel toe te juichen werd, bleven de gevolgen niet uit en werd het zoeken naar nieuwe wegen waarbij het steenmannetje symbool stond afgebroken. In een blog hebben we hier uitvoeriger over bericht.

Een tweede exodus uit de zorgsector was het gevolg. Ik kon me nu verder toeleggen op mijn taken binnen de onderwijswereld.

Tot ik in 2015 gevraagd werd om eens op papier te zetten hoe een dossierprogramma er zou kunnen uitzien... en er rond de tafel werd gezeten om dit af te toetsen aan de behoeften van begeleid wonen. Waarna de trein weer is vertrokken...

Om mijn expertise effectief ter beschikking te kunnen stellen ben ik dan als zelfstandige aan de slag gegaan. De niet alledaagse benadering van ICT-vraagstukken en kennis van de social profit maken het mogelijk om samen met de opdrachtgever een haalbaar en vooral betaalbaar plan uit te werken en te implementeren.

Wegbeschrijving

Realisaties

Het voorbije jaar zijn we van start gegaan met de uitwerking van een dossierprogramma voor een dienst 'begeleid wonen'. Gezien de aard van de voorziening diende het programma voor de personeelsleden online beschikbaar te zijn. Vandaar dat werd geopteerd voor een webapplicatie in een beveiligde omgeving.

Cliëntendossier voor een dienst begeleid wonen

In 2015 zijn we gestart met de uitwerking van een cliëntendossier. Na een eerste gedachtenwisseling werd beslist om 'modulair' te werken. In een eerste fase werd een noodzakelijk gedeelte van het personeelsdossier gecreëerd. Om de nodige 'accounts' en 'toegangsgroepen' aan te kunnen maken, moesten de nodige personeelsgegevens beschikbaar zijn.

Daarna werd een eerste module uitgewerkt : het logboek. Via deze tool - gebaseerd op een bestaande applicatie - kunnen personeelsleden informatie met elkaar delen. Zo kunnen ze telefonisch binnenkomende informatie voor een collega die niet op dienst is invoeren en eventueel reeds bepaalde acties noteren.

Vervolgens werden de cliëntgegevens geanalyseerd en verwerkt. Op die manier ontstond een cliëntendossier. De bestaande gegevens werden omgezet naar SQL-bestanden en in de databank opgeladen. Tegelijkertijd werden de nodige schermen aangemaakt om gegevens toe te voegen en - indien nodig - aan te passen.

Een volgende module betrof het opvolgen van huisbezoeken, al gauw gevolgd door de wettelijk verplichte interne en externe teamvergaderingen... Op die manier kreeg het product langzaam zijn huidige vorm en inhoud en kon de testfase een aanvang nemen.

Het project is nog in volle ontwikkeling en reeds kondigen zich nieuwe vragen, toevoeging aan...

Gekoppelde module personeelsadministratie

In een volgende fase is het de bedoeling om de bestaande gegevens verder te koppelen aan de personeelsadministratie om op die manier tot een volledig geïntegreerd systeem te komen.

As Freeman Dyson has pointed out, computers only took off when they built them small and fast, shortening the iteration of design. In part this is because the underlying problem is not one of theory, but of practice. There was a theory of flight, but it did not help the Wright brothers build an aeroplane. Nor were bicycles designed by theory, but by trial and error. Indeed, theory still cannot really explain why they work as they do. Projects that start big are doomed to fail, he believes, because you never have time to fix all the bugs.
(Stewart Brand, Freeman Dyson's brain, Wired 6.02: 130-177)

Schermen

Enkele 'schermafdrukken' om een idee te geven van het administratieve programma 'begeleid wonen'.

Aanmelden

 
 
 
 

Basistabellen

 

 

 

 

Intake

 

 

 

Cliëntendossier

 

 

 

 

Rapporten

 

 

 

Logboek

Contact

Dirk De Naegel
Kreniststraat 8
3583 Paal-Beringen
Tel : +32 484 65 14 96

BTW-nummer : BE 0627.840.814
email